Odcisk

Imprint

Adres:
HAL Allergy Sp. z o.o.
Ul. Rumiana 65, 02-956 Warszawa, Polska
tel: +48-22-8581614
fax: +48-22-8581615
e-mail: office@hal-allergy.pl

Zarząd
M. Jąkalski
Florian Rösch 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerum:
KRS: 0000041703, Warszawa
NIP: PL894-22-86-199

Information about allergies: https://www.allergy.de/