Zarząd Hal Allergy Sp. z o.o. w Polsce

Zespół z jasno określonym celem i zakresem odpowiedzialności

Prezes Zarzadu: Marek Jąkalski

Czlonek Zarzadu: Florian Rösch