Produkcja

Najnowocześniejsza produkcja

W 1959 roku firma HAL Allergy rozpoczynała działalność w małym laboratorium w centrum Haarlem. Pierwsze wyciągi alergenów wytwarzano przy użyciu prostego wyposażenia. W tamtych czasach wymagało to dużego nakładu pracy fizycznej, ale również pomysłowości i innowacyjności. Kiedy HAL Allergy stała się firmą produkcyjną średniego rozmiaru, przeniosła się do większego budynku, także zlokalizowanego w Haarlem. W 2009 roku 50-letnia firma dokonała znaczącego kroku naprzód i przeprowadziła się do Bio Science Park w Leiden.

Architektura zmieniła się z pierwotnego budynku w stylu z lat 50-60 w supernowoczesny zakład produkcyjny.

Laboratorium korzysta z zaawansowanego technologicznie sprzętu, który został zaprojektowany tak, aby pasował do nowego budynku. Wszystko to pozwala firmie HAL Allergy przygotowywać się na potrzeby związane z przyszłym rozwojem i kontynuować misję polepszania jakości życia poprzez dostarczanie produktów biofarmaceutycznych dla przyczynowego leczenia alergii.