Rekrutacja

Nie komplikujemy

Aplikowanie na nowe stanowisko jest zawsze ekscytujące. Dlatego staraliśmy się, aby procedura była przyjazna i jak najprostsza. Zazwyczaj przeprowadzamy dwie rozmowy kwalifikacyjne:

  • W pierwszym etapie spotkasz się z pracownikiem kadr (HR) oraz odpowiednim przełożonym
  • Drugi etap przewiduje rozmowę z menedżerem lub dyrektorem oraz jednym lub więcej pracownikami zespołu, do którego aplikujesz.

Uważamy, że ważne jest dobre porozumienie ze współpracownikami oraz to by mogli przeprowadzić z Tobą szczerą oraz otwartą rozmowę. To również szansa dla Ciebie by zadawać dowolne pytania celem uzyskania lepszego obrazu zespołu/działu. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przeprowadzana jest trzecia tura rozmów. 

Po drugiej rundzie rozmów, które staramy się finalizować tak szybko jak pozwala na to terminarz, przechodzimy do ostatniego etapu przedstawiania naszej oferty. Możemy również skorzystać z procesu centrum oceny dla określonych stanowisk menedżerskich. Zostanie to przedyskutowane podczas procesu rekrutacji. W razie pytań i wątpliwości na temat procedury aplikacji, proszę kontaktować się z działem kadr pod numerem telefonu +31 (88) 1959 020.