Diagnoza

Istnieje wiele sposobów diagnozy alergii

Jeżeli podejrzewasz, ze masz alergię, powinieneś skontaktować się z lekarzem, który przestudiuje historię Twojego przypadku, zadając pytania odnośnie występujących dolegliwości. Lekarz pomoże ustalić, co złego się dzieje i omówi to z Tobą.

Jaki jest Twój ogólny stan?

Co właściwie jest problemem?

Kiedy objawy są najostrzejsze i jak długo Cię niepokoją?

Ponadto lekarz sprawdzi, czy w historii Twojej choroby miały miejsce symptomy alergii. Jeżeli wywiad zasugeruje możliwość istnienia alergii, zostaniesz poddany badaniu fizykalnemu. Skupia się ono na skórze twarzy, głowy (egzema), oczach (przekrwienie), nosie (katar, zablokowany, podrażnienie błony śluzowej ). Kolejno lekarz wsłucha się w Twój oddech, oceni stan jamy ustnej oraz gardła. Istnieje szeroka paleta testów diagnozujących przyczyny alergii.

Testy alergiczne podskórne

Lekarz wstrzykuje pod skórę minimalną ilość alergenu, który jest podejrzany o wywołanie reakcji alergicznej. Zaczerwienienie i/lub obrzęk sugerują, że jesteś uczulony na tę substancję.

 

 

 

Testy punktowe, czyli jak się to robi?

Należy upewnić się, czy skóra jest zdrowa, czysta i sucha. Specjalne przygotowanie nie jest konieczne, poza ewentualnym doprowadzeniem przedramienia do temperatury otoczenia. Wyciągi alergenów są umieszczane np. na wewnętrznej jego części, w odległości przynajmniej 4 cm od siebie, aby zapobiec zmieszaniu. Pipeta nie powinna dotykać skóry, a dla każdego roztworu testowego należy użyć nowego lancetu. Wynik, taki jak lekko swędzący pęcherz widoczny jest po upływie 15 – 20 minut. Leczenie będzie uzależnione od występujących dolegliwości pacjenta oraz wyniku testu.

Test pozytywny i negatywny

Poza alergicznym testem punktowym stosowane są testy pozytywne i negatywne. W teście pozytywnym aplikuje się kroplę histaminy pod serię kropli roztworów alergenów, na które pacjent ma zareagować. Negatywny wynik testu może być wynikiem stosowania leków przeciwhistaminowych, immunosupresantów. Jest to wskazaniem do powtórzenia testu.

W teście negatywnym używany jest jedynie buforowany roztwór alergenu, na który pacjent nie powinien zareagować. Reakcja pozytywna świadczy o nadwrażliwości na jakiś składnik roztworu lub pacjent zareagował na samo ukłucie  W takim wypadku test laboratoryjny RAST będzie niezbędny do zdiagnozowania alergii.

Zgodnie z zaleceniami europejskich alergologów ( EAACI) test alergiczny punktowy jest traktowany jako pozytywny, kiedy pręga ma średnicę minimum 3mm. 

Ze względów formalnych, należy na teście umieścić:

  • dane pacjenta
  • datę testu
  • imię osoby przeprowadzającej test
  • testowane alergeny
  • wyniki testu alergicznego punktowego

Jak wpływ mają immunosupresanty na wynik testu alergicznego punktowego? 

Stosowane leki przeciwuczuleniowe mogą mieć wpływ na wynik testu alergicznego punktowego. Jest to widoczne po braku reakcji lub tylko słabej reakcji testu pozytywnego. Wtedy test jest nieważny i należy go powtórzyć. Zażycie leków znoszących objawy alergii nie wpływa na wynik laboratoryjnego testu RAST. Dlatego należy odstawić immunosupresanty na pewien czas przed testem alergicznym punktowym.

Zaleca się zaprzestanie przyjmowania ich w następujący sposób: 

  • Nowoczesne, doustne leki antyhistaminowe: 2- 7 dni przed
  • Doustne kortykosteroidy: 1 tydzień przed, po konsultacji z lekarzem
  • Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne: 7 dni przed
  • Kortykosteroidy stosowane miejscowo nie wpływają na wynik testu, nie trzeba przerywać ich stosowania, chyba, że są aplikowane na przedramię.

Badania krwi

Oprócz testów skórnych także badania krwi ujawniają przyczyny reakcji alergicznej. Dobrym przykładem jest test RAST (test radioalergiosorbcji), który polega na określeniu stężenia przeciwciał IgE reagujących z określonym alergenem (na przykład trawy, pyłki). 

Test prowokacyjny

W przypadku testu prowokacyjnego alergen wprowadzany jest do miejsca, w którym objawia się choroba, a więc do oka, nosa lub płuc. Jeśli nastąpi reakcja, możesz być pewien, że lekarz znalazł właściwy alergen. Testy na alergie pokarmowe przewidują podanie kapsułki z odpowiednimi koncentratami alergenów, pomagających ustalić źródło nadwrażliwości. Testy prowokacyjne są zazwyczaj wykonywane, jeśli wyniki innych testów są niejednoznaczne.   

Test funkcji płuc ( np. spirometria)

Objawy alergii mogą obejmować zwężenie dróg oddechowych. Jeżeli zgłosisz się do lekarza skarżąc się na trudności w oddychaniu, możesz być poddany testowi funkcji płuc. Sprawdza on pracę płuc. Jak są one elastyczne? Jak bardzo są wrażliwe? Jaką mają pojemność? Test jest również stosowany w określaniu reakcji płuc na histaminę, substancję wydzielaną w trakcie reakcji uczuleniowej. Jest to tzw. niespecyficzny test prowokacyjny.

Test płatkowy (test naskórny)

Test płatkowy jest często używany w przypadku podejrzenia o alergię kontaktową. Małe krążki są aplikowane na plecy, każdy z nich zawiera inny alergen. Wynik testu jest odczytywany po 2 dniach. Jeżeli wystąpi wysypka, to jesteś uczulony na dany alergen.

Pomiary ekspozycji

Pomiary ekspozycji przeprowadza się w celu oceny stopnia ekspozycji na alergeny . Wykorzystuje się do tego drobinki kurzu, które badane są pod kątem zawartości alergenu. Takie badanie może dotyczyć szerokiego wachlarza alergenów: począwszy od roztoczy domowych w materacach i dywanach aż do alergenów związanych z miejscem pracy. Ponadto można badać powietrze na zawartość poziomu pyłków drzew i traw. Wyniki tych testów są także wykorzystywane do informowania opinii publicznej o poziomie pyłków w środowisku.